Hoe we dat doen?

Voortdurend proces

Bij Het Leanhuis vinden we dat ‘Lean werken’ geen incident of gebeurtenis is, maar een voortdurend proces. Wanneer u aan de slag gaat met Lean, dan zult u overal verbeterpunten gaan zien. Wij geven u de juiste kennis, tools en vaardigheden om verbeterpunten binnen uw organisatie te kunnen blijven zien én aanpakken. Op die manier verankeren we een constant verbeterproces binnen uw organisatie.

Effect centraal

Het Leanhuis maakt gebruik van verschillende gerenommeerde verbetermethoden (Lean, Six Sigma, TOC, Scrum en Agile), met als belangrijkste doel effect sorteren. Kennis delen over deze methoden en hiermee aan de slag gaan, zijn bij ons dus altijd middelen om tot een succesvollere organisatie te komen, nooit een doel op zich. Mede om die reden ligt het gemiddelde effectiviteitspercentage van onze Lean-trajecten vele malen hoger dan het gemiddelde percentage in de branche.

Altijd maatwerk

Het Leanhuis gaat in haar trainingen, workshops , interim-opdrachten, management-coaching en Lean-trajecten direct aan de slag met problemen en uitdagingen binnen de praktijk van uw eigen organisatie. De theoretische kennis vertalen we op die manier direct naar uw eigen, herkenbare situatie. Om dat te kunnen realiseren, vragen wij de deelnemers aan onze cursussen om zelf een probleem binnen de organisatie te benoemen. Vervolgens kiezen we uit al deze problemen en uitdagingen één of meerdere problemen die we met behulp van bekende en gerenommeerde Lean-methoden gaan aanpakken. Bij ons dus geen abstracte en uit de context gehaalde probleemoplossingsmethoden, maar direct binnen de context van úw organisatie met de Lean-theorieën aan de slag. Een training of workshop is bij ons dan ook altijd maatwerk.

“It is not enough to do your best; you must know what to do and then do your best.”
– W. Edwards Deming –

Onze werkwijze

Een Lean-traject begint met een inventarisatie van uw wensen. Hoe zien uw bedrijfsprocessen er op dit moment uit? Wie is erbij betrokken en waarom? We brengen taken en verantwoordelijkheden in beeld, maken materialenstromen inzichtelijk, vormen een klankbord voor alle niveaus van de organisatie en stellen vooral veel vragen. Onderdeel van deze inventarisatie is ook het concreet maken van uw wens, probleem of uitdaging. Zonder concrete doelstellingen kunnen we immers niet aan de slag met een oplossing. Sterker nog: een goede formulering van het probleem is vaak al de helft van de oplossing. Nadat we samen met u oplossingen en mogelijkheden voor uw probleemstelling in kaart hebben gebracht, onze kennis met u gedeeld hebben en u tools in handen hebben gegeven, is ook de implementatie en nazorg van uw traject bij ons in goede handen.

Wilt u meer weten over onze visie en werkwijze? Neem contact met ons op!

REEF bv

By | referentie

“Mark en Mathijs hebben de perfecte combinatie. Als team hebben ze analytische vaardigheden weten te combineren met praktische toepasbaarheid. Wat ik ook kan waarderen is de insteek om langdurig samen te werken. Dit heeft REEF en Het Leanhuis al een aantal mooie momenten opgeleverd, zoals trainingen, consultancy opdrachten en presentaties.“

Frank Schuurman – REEF bv
http://reef.nl

Gemeente Meierijstad

By | referentie

“Het Leanhuis heeft voor de gemeente Meierijstad de beschrijving van 4 pilot processen gefaciliteerd. Door de deskundige en kordate begeleiding én met gevoel voor persoonlijke belangen hebben ze ervoor gezocht dat de processen op een efficiënte manier tot stand gekomen zijn waarin alle betrokkenen zich konden vinden.”

Silvy Horbach – Gemeente Meierijstad
https://www.meierijstad.nl/

dWise

By | referentie

“Het Leanhuis heeft ons geholpen met groeien. Met reflectie op het team, een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers en het samen analyseren van processen geven zij mee vorm aan de identiteit van dWise”

 

Willem Wouters – dWise
http://www.dwise.nl

Carpet Making

By | referentie

“Zeer persoonlijk en erg betrokken bij ons gehele Carpet Making team. Waar nodig duidelijk uitgelegd in “Jip en Janneke taal “ aan onze medewerkers om het belang van het Lean traject toe te passen binnen onze organisatie. Daar wij  behoefte hadden (ook op het persoonlijke vlak) aan meer rust en structuur zijn wij ingestapt, doelstelling volledig behaald, dank hiervoor!”

Pedro van de Ven – Carpet Making
http://www.carpetmaking.nl

RJ Networks

By | referentie

“Het Leanhuis ondersteund ons in met het in de praktijk toepassen van Lean methodieken. Zij doen dit o.a. door onze teams te trainen en te begeleiden met het oppakken van verbetertrajecten van echte praktijk situaties. Onze medewerkers ervaren dit als zeer prettig, zij kunnen met hun eigen team in hun eigen organisatie aan de slag te gaan.”

Roel Jansen – RJ Networks
http://www.rjnetworks.nl/