Leanscan uitgevoerd en verbetertraject ontwikkeld en geïmplementeerd. Coaching en begeleiding tijdens realisatie van verbeteringen.